> Privacy

Privacy

Als u met Leren en Werken te maken heeft, dan geeft u vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens als uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie.

We kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover leest u op de pagina cookies.

Lerenenwerken.nl

Wie zijn wij?

Het Programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (ROC, SBB, RMC, MKB, gemeenten en UWV). Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Uw gegevens worden niet zonder toestemming van u met derden gedeeld. We beveiligen onze systemen goed en zorgen dat deze altijd up-to-date zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens, totdat u aangeeft dat u dit niet meer wilt of wanneer er geen noodzaak meer is. U kunt u afmelden via info@lerenenwerken.nl.

Voor de nieuwsbrief (INFO Leerwerkloketten) kunt u zich aanmelden via de link, maar ook afmelden onderaan de nieuwsbrief.

Contact met Leren en Werken over privacy of uw persoonsgegevens

Wilt u contact opnemen met Leren en Werken over uw privacy of uw persoonsgegevens? Dan kunt u e-mailen naar info@lerenenwerken.nl. Geef in de mail duidelijk aan wat uw vraag of opmerking is.

Heeft u een klacht over uw privacy? Dan kun u ons ook mailen via info@lerenenwerken.nl of u kunt rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit

Indien u aanspraak wilt maken op bovengenoemde rechten, dan kunt u ook mailen naar info@lerenenwerken.nl.

Community Leren en Werken

De onderstaande aanvullende informatie over de nieuwe privacy voorwaarden, hebben alleen betrekking op de community van Lerenenwerken.nl. Dit is een platform voor professionals van Leren en Werken en is dus niet van toepassing op reguliere bezoekers van Lerenenwerken.nl.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als u deze aan ons geeft en ons hier toestemming voor geeft. Wij ontvangen uw gegevens omdat u toegang wilt tot de community van Lerenenwerken.nl of in dienst bent van Leren en Werken of het Leerwerkloket. We gebruiken uw gegevens om u te informeren over ontwikkelingen en bijeenkomsten rondom leren en werken (nieuwsbrieven: INFO Leerwerkloketten en de communitymail) en voor uw persoonlijke account voor de community van Leren en Werken.

Doel

Leren en Werken heeft een community Leren en Werken. Het doel van de community is om informatie over Leren en Werken met elkaar te delen en hierover met elkaar in gesprek gaan.

De medewerkerslijst wordt bijgehouden door Programmateam Leren en Werken om een overzicht te handhaven van het aantal medewerkers en wie dit zijn. Zodat het Programmateam de faciliterende rol die het heeft, goed kan uitvoeren.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen: om contact met elkaar op te nemen in de community, een account aan te maken, de nieuwbrieven te ontvangen. Als u medewerker bent van Leren en Werken zetten we uw gegevens ook op de medewerkerslijst om de laatste informatie over Leren en Werken met u te delen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens namelijk:

  • Naam en achternaam
  • E-mailadres
  • Organisatie waar u werkzaam bent
  • Leerwerkloket waar u werkt (indien van toepassing)
  • Functie
  • Telefoonnummer
  • Profieltekst (zelf in te vullen)

Wie ziet uw persoonsgegevens nog meer?

Om de dienstverlening en faciliterende functie van het Programmateam zo goed mogelijk te waarborgen, werken wij samen met enkele externe partijen namelijk: Van Eldijk bv, Oxilion, Peopleworks en Mailchimp. Met deze partijen is een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens.