> Over Ons

Leren en Werken

Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s een of meer Leerwerkloketten gevormd.

Leerwerkloketten door het hele land

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). We werken onder andere samen met SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB.Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

Organisatie en financiering

Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio.

Het Landelijk team Leren en Werken werkt op landelijk niveau ook samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.

Contact

Wil je persoonlijk advies, neem contact op met een Leerwerkloket.

Heb je vragen over deze website, dan kun je het contactformulier invullen.